Студијски програми

Студијски програми на Колеџу

Уопште о СП и смјеровима…

Комуникологија

Смјер Комуникологија

Tab Content goes here

Смјер Новинарство

Tab Content goes here

Смјер Односи с јавношћу

Tab Content goes here

Енглески језик

Смјер Енглески језик - четворогодишњи студиј

Tab Content goes here

Смјер Енглески језик - трогодишњи студиј

Tab Content goes here

Дизајн

Смјер Мултимедијални дизајн

Tab Content goes here

Смјер Графички дизајн

Tab Content goes here